ಮೈಮ್ ರಮೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 3 ನಾಟಕಗಳ ನಾಟಕೋತ್ಸವ.

This event has ended

Karnataka Kalamandira, Vinoba Rd, Kukkarahalli, Kajjihundi, Mysuru